Aanmelden


U kunt zich via ons mailadres bij ons aanmelden of contact opnemen met het kantoor op 085-4875777.

Tijdens de kennismaking bij u thuis, wordt uw situatie in kaart gebracht. Zorg Intens vraagt zorg bij het WMO-loket van uw gemeente aan.  De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gaat over de aanvraag van huishoudelijke verzorging en begeleiding en wordt aangevraagd bij de gemeente. Mocht er sprake van verpleging en verzorging in uw thuissituatie nodig zijn kunnen wij deze zorg ook bieden op basis van contracten met verschillende ziektekostenverzekeraars. Valt u onder de Wlz (wet langdurige zorg) wordt uw indicatie door het CIZ bepaald en daarna op uw verzoek aan ons toegewezen.

Zodra de indicatie van uw zorg door de gemeente of onze wijkverpleegkundige is bepaald, zal Zorg Intens samen met u er voor zorgen dat u de juiste zorg krijgt. Voor meer informatie over toeleiding van de zorg kunt u onderstaand schema doornemen.

Toeleiding zorg

 WLZ Kompas

In het Wlz-kompas duidt Zorginstituut Nederland de zorg die valt onder de Wet langdurige zorg. We gaan ook in op hoe deWlz-aanspraken zich verhouden tot andere wettelijke regelingen. De informatie in het Wlz-kompas is bestemd voor verzekerden en voor professionals in de zorg zoals zorgkantoren, indicatiestellers, zorgaanbieders, brancheorganisaties en cliëntorganisaties.

Geen indicatie

Indien er geen indicatie wordt afgegeven, zoeken wij altijd samen met u naar een oplossing of alternatief.