Missie & Visie


Missie

Wij bieden op professionele en betrokken wijze verzorging, verpleging en begeleiding in de thuissituatie. Bij ons krijgt iedere cliënt zijn eigen vaste hulpverlener.

 

Visie

Zorg Intens heeft de visie dat personen groeien vanuit een stabiele basis. Een stabiele basis bestaat uit vier domeinen in het leven waar orde, rust en regelmaat is. Het mentale welbevinden, de lichamelijke gezondheid, de deelname aan de samenleving en een goede woon- en leefomgeving. De cliënt of het gezin groeien naar meer zelfstandigheid als er aandacht is voor deze vier domeinen.

 

Voor het realiseren van een stabiele situatie op deze vier domeinen is het van essentieel belang dat er een vertrouwensband bestaat tussen hulpverlener en cliënt of gezin. Zorg Intens investeert in een goede relatie door het beschikbaar stellen van één vaste contactpersoon voor cliënt of gezin. Deze contactpersoon werkt samen met cliënt en gezin aan het verbeteren van de kwaliteit van leven.