Over ons


Zorg Intens  biedt thuiszorg en heeft daarbij als doel : Cliënten die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. In sommige situaties is de zelfredzaamheid van de cliënt blijvend verminderd, het doel is dan om de cliënt zo lang mogelijk in de thuissituatie te kunnen laten wonen. Door praktische en laagdrempelige hulp te bieden wordt de zelfredzaamheid van cliënten vergroot en de situatie van de cliënt verbeterd.
Zorg Intens sluit zich aan bij de mogelijkheden en wensen van de cliënt. Op deze manier wordt de kwaliteit van leven vergroot. Zorg Intens gaat uit van de hulpvraag van de cliënt. Zorg Intens laat de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig doen. Krachten van de cliënt worden versterkt en er wordt de cliënt de mogelijkheid gegeven nieuwe vaardigheden aan te leren.

 

Werkwijze

Zorg Intens werkt op basis van vier fasen. De hulpverlening start met fase 1. In deze fase maken hulpverlener en cliënt kennis met elkaar. De hulpverlener probeert de situatie van de cliënt te leren kennen en samen de hulpvraag te bepalen. In fase 2 wordt vervolgens een zorgplan opgesteld. In de volgende fase wordt de hulp geboden op basis het zorgplan. Cliënt en hulpverlener blijven gedurende alle fasen samen werken. In fase 4 wordt het zorgplan en de situatie van de cliënt geëvalueerd. Dit gebeurt ieder half jaar.

 

Voor uitgebreide informatie over de methodiek van Zorg Intens kunt u kijken onder downloads.

AWBZ_Erkend