Verwijzende en samenwerkende instanties


Maatwurk Ondersteuning

 

Sinds april 2015 werkt Maatwurk Ondersteuning, gevestigd in Gorredijk, samen met Zorgintens aan een compleet en innovatief zorgaanbod.

De samenwerking betekent dat beide organisaties blijven doen waar ze goed in zijn, waarbij de processen op elkaar afgestemd worden.

Men kan bij Maatwurk Ondersteuning terecht voor dagbesteding en begeleid werken, thuisbegeleiding wordt door Zorg Intens geboden.

Deze onderdelen van het sociaal domein kunnen in samenhang toegepast worden. Structurele samenwerking is hierin volgens Maatwurk Ondersteuning en Zorg Intens de aangewezen weg.

Participatie van burgers en nieuwe opvattingen over ‘eigen kracht’ passen uitstekend bij onze werkwijze, waarbij wij door onze gezamenlijke aanpak individueel maatwerk kunnen leveren.

Zorg Intens werkt verder samen met onderstaande hulpverleningsinstellingen of overheidsinstanties.

 • UWV
 • Veilig Thuis/ Jeugdzorg
 • Gemeenten
 • Ziekenhuizen
 • Woningbouwverenigingen
 • Re-integratie bedrijven
 • Gehandicaptenzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
 • Huisartsen
 • Bewindvoerders
 • Mantelzorgers
 • Vrijwilligersorganisaties