Wat biedt Zorg Intens?


Zorg Intens hanteert een praktische aanpak. De cliënt krijgt een vaste begeleider, en indien nodig een team van maximaal drie vaste begeleiders/verzorgers die bij de cliënt over de vloer komen. Zo heeft de cliënt altijd een vast aanspreekpunt.

Wij bieden hulp vanuit een multidisciplinair team. Alle disciplines bieden de zorg in eigen woon/leefomgeving of op locatie. Bij Zorg Intens werken de volgende disciplines.

 

• Verpleegkundigen (BIG-geregistreerd en ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V)
• Verzorgenden/ Verzorgenden IG (BIG-geregistreerd en Kwaliteitsregister V&V)
• Maatschappelijk werkers (SKJ-geregistreerd)
• Helpenden
• Huishoudelijke hulp
• Sociaal Pedagogisch Hulpverleners

 

Zorg Intens levert de zorg zelf of helpt de cliënt de juiste weg te bewandelen naar gepaste hulp. Zo ondersteunt Zorg Intens de cliënt bij afspraken en behandeling bij bijvoorbeeld GGZ, verslavingszorg en ziekenhuis.