Wat maakt Zorg Intens uniek?


Één vaste contactpersoon

Zorg Intens werkt met één vaste contactpersoon voor elke cliënt. Dit is ten alle tijden een hulpverlener met een HBO achtergrond, van verpleegkundige tot sociaal pedagogisch hulpverlener. Indien nodig ontvangt de cliënt zorg van meerdere hulpverleners. Zorg Intens heeft hierbij het streven om per cliënt nooit meer dan drie hulpverleners die over de vloer komen in te zetten.

 

Samenwerken vanuit de relatie tussen cliënt en hulpverlener

Zorg Intens werkt samen met de cliënt, en wil vanuit een vertrouwensrelatie kwalitatief goede zorg bieden.
Zorg Intens kijkt naar de wensen van de cliënt. De uren en tijden van de begeleiding kunnen flexibel worden ingezet. Samen met de cliënt wordt besproken op welke dagen en welke tijdstippen de zorg geleverd wordt.

 

Zorg Intens staat klaar voor alle doelgroepen

Zorg Intens biedt hulp aan cliënten van jong tot oud. Er wordt zorg geboden bij verschillende beperkingen, waaronder zowel verstandelijk als lichamelijk. Er is geen duidelijke zorgvraag nodig om u aan te melden bij Zorg Intens. Wij nemen de tijd om samen met u te kijken welke zorg u nodig heeft.

 

Praktische en laagdrempelige zorg

Zorg Intens biedt praktische ondersteuning in de thuissituatie op alle gebieden van het dagelijks leven. Problemen worden samen met de cliënt besproken en aangepakt. Zorg Intens kent geen wachtlijsten. Zorg Intens is tevens een aanspreekpunt voor andere instanties/ hulpverlening om te voorkomen dat de cliënt het overzicht verliest en er meerdere hulpverleners met hetzelfde probleem aan de slag gaan.

 

Kwalitatief hoogwaardige zorg

Zorg Intens is HKZ gecertificeerd. Dit betekent dat wij voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitsnormen van goed geleverde zorg.